Het Utrechts Landschap

Het Utrechts Landschap

Op dinsdag 1 november ontvangt Kiwanis Saskia van Dockum om te spreken over de uitdagingen van Het Utrechts Landschap. Samen met ruim 22.000 Beschermers zorgt Stichting Het Utrechts Landschap ervoor dat het Utrechtse landschap behouden blijft en u ervan kunt genieten. Het Utrechts Landschap koopt natuurgebieden en historische gebouwen aan om ze zorgvuldig te beheren en open te stellen voor publiek.

Wij beschermen al sinds 1927 natuur dichtbij huis
Stichting Het Utrechts Landschap is opgericht in 1927 en heeft ruim 5000 hectare Utrechtse natuur in eigendom. Daarbij beheert de stichting molens, buitenplaatsen, kastelen en oude steenfabrieken. Bijna alle gebieden zijn toegankelijk voor publiek, er zijn vele gemarkeerde wandelroutes. Zo’n 500 vrijwilligers beheren de zes informatiecentra, laten de molens draaien en organiseren natuurexcursies en vaartochten langs riviernatuur.

Het Utrechts Landschap komt op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie Utrecht. Dat is elke dag nodig, want natuur en landschap staan altijd onder druk. Door zelf plannen te ontwikkelen, samenwerking te zoeken en waar nodig te reageren op plannen van overheden, komt Utrechts Landschap op voor natuur en landschap in uw omgeving.

Zie www.utrechtslandschap.nl

Organisatie
De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van directeur Saskia van Dockum. Deze functie vormt de schakel tussen de werkorganisatie en het bestuur. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen planvorming, terreinbeheer, bouwzaken, communicatie, financiële zaken en interne zaken.

Deel deze post