Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub, in het algemeen, is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen. Het Kiwanis motto is: 'Serving the children of the world'.

De zes doelstellingen van Kiwanis:

  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander
    zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan
    projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.