Stadspodium Utrecht over vluchtelingen

Stadspodium Utrecht over vluchtelingen

Wat is nodig voor een goede start? Utrecht maakt voor het eerst kennis met weerstand tegen vluchtelingen. Veel bewoners hebben het gevoel dat ze niet mee kunnen praten over bijvoorbeeld de grootte van de opvanglocaties. Wat maakt een opvanglocatie goed voor omwonenden en een goede start voor vluchtelingen? En hoe kunnen we Utrechters daarover mee laten denken én beslissen? Daar gaat het Podiumgesprek van woensdag 9 maart over.

Wilt u er bij zijn? Meld u dan wel aan via info@stadspodiumutrecht.nl. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan tot en met 6 maart, alleen dan kunnen we een goed gesprek organiseren.

Het is onrustig rond de komst van opvanglocaties voor vluchtelingen in Utrecht. Op informatiebijeenkomsten in de Domstad klonk de slogan ‘AZC, weg ermee!’, en dat terwijl Utrecht al decennia lang bekend stad als gastvrije stad. Bewoners, verzameld in de Facebookgroep ‘Wij Utregters zeggen nee tegen de komst van een AZC’, maken zich o.a. zorgen over de veiligheid in de buurt en de grootschaligheid van de opvang. Terwijl andere Utrechters, zoals actief bij Vluchtelingenproject Utrecht, juist kansen zien door de komst van deze ‘nieuwe stadsgenoten’. Weten we van elkaar waar de zorgen en kansen liggen?

Vluchtelingenwerk Nederland wil een ‘radicaal andere benadering’ – zij pleiten voor kleinschalige opvang die voor meer draagvlak en een betere integratie kan zorgen. De Utrechtse politiek heeft recent zich uitgesproken voor meer kleinschalige oplossingen in een motie gemeenteraad 11 februari over kleinschalige opvang. Wat is volgens ons stadsbestuur kleinschalig of wil zij vasthouden aan de ondergrens van bijvoorbeeld 300 vluchtelingen in een opvanglocatie, omdat dit zo is afgesproken met de regering in Den Haag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Of worden nu in Utrecht oplossingen mogelijk zoals in Amsterdam waar een bewonersgroep ruimte biedt aan 30 Syrische vluchtelingen?
Kunnen Utrechters meedenken en meebeslissen over de grootte van de opvanglocatie in de eigen buurt? De politiek in Utrecht lijkt dat te willen, getuige de motie gemeenteraad 11 februari over inbreng bewoners bij opstellen kaders voor opvang van vluchtelingen. Zo ja, hoe vullen we dat dan in? Kan dat zoals een bewonersplatform in Gouda dat heeft voorgesteld? Of blijft het bij meepraten zonder echte invloed?

Tijd voor een Podiumgesprek van, voor en door Utrechters zelf. Over vragen als:

  • Hoe belangrijk is de grootte van de opvang voor buurtbewoners en voor vluchtelingen?
  • Als Utrechters kleinschalige opvang verspreid over de stad willen, wat kan ons stadsbestuur dan doen?
  • Hoe kunnen buurtbewoners meebeslissen over bijvoorbeeld de omvang van de opvanglocaties?

Kom naar het Podiumgesprek en denk mee! Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. U kunt ook mee discussiëren via Facebook, Twitter en LinkedIn.

U bent van harte welkom op woensdag 9 maart vanaf 18:45 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). We beginnen dit keer om 19:45 en sluiten af om 21:15 uur. Stadsbus 6 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

Meld uzelf vooraf aan. Dat kan tot en met 6 maart. Aanmelden kan hier.

Zie voor meer informatie: http://stadspodiumutrecht.nl/podiumavond-daar-na/

Deel deze post