Vrijheidscollege AJ Boekestijn over Vrijwaring van Gebrek

Vrijheidscollege AJ Boekestijn over Vrijwaring van Gebrek

Kiwanis startte een samenwerking met Bevrijdingsfestival Utrecht en adopteerde een van de Vrijheidscolleges van het Bevrijdingsfestival. De andere partner was Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne, en zo konden de bezoekers op woensdagavond 15 april 2015 terecht in het Mirlitontheater in Hoog Catharijne.
De introductie en gespreksleiding op het Vrijheidscollege werd verzorgd door Friso Wiersum van de Vrijheidscolleges. Daarna een bijdrage van Jan Jaap Krijtenburg van Kiwanis Club Utrecht over het thema Vrijheid. Kiwanis is een organisatie van vrijwilligers die zich met projecten richt op 'Serving the children of the world'. Hij wees op de uitdaging van een sterk groeiende wereldbevolking en Vrijwaring van Gebrek aan de hand van een voorbeeld van hoe Nepal met een heel jonge groeiende bevolking omgaat. Tot slot gaf hij een paar regels weer van 'Witte Muur'' van Boudewijn de Groot: 'Een kinderhand is gauw gevuld, staat op een tegel aan de wand. Maar niets is er zo snel weer leeg, als diezelfde kinderhand'.
Er volgde een fraai muzikaal optreden over Vrijheid door zangeres Asy Bright van de Popacademie in Utrecht. Het Vrijheidscollege van historicus Arend Jan Boekestijn had het thema Vrijwaring van Gebrek. Het ging over de Four Freedoms van de Amerikaanse president FD Roosevelt tot aan katheder liberalisme. En Arend Jan Boekestijn gaf een stevige visie vanuit de Vrijwaring van Gebrek op de problemen van nu: met voorbeelden uit de zorg, de Eurocrisis, de integratie en de toename van de wereldbevolking. Genoeg stof voor debat, ook na afloop, en een goede bijdrage aan het denken over Vrijheid.

Arend Jan Boekestijn, Friso Wiersum en Heins Willemsen
Jan Jaap Krijtenburg
Friso Wiersum van Vrijheidscolleges
Uitzicht vanaf Hoog Catharijne op De Domtoren

Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘State of the Union’ uit, de jaarlijkse troonrede van het Amerikaanse volk. Zijn rede ging de geschiedenis in als de ‘Four Freedoms’ rede: Roosevelt formuleerde vier vrijheden die voor iedereen ter wereld gelden en die nog steeds actueel zijn: de freedom of fear, freedom from want, freedom of speech & expression en de freedom of worship. Iedere generatie formuleert wat de Vier Vrijheden voor hem of haar betekent, maar toch zijn het universele waarden. Ieder mens heeft het recht zijn mening uit te dragen, ieder mens mag een god aanbidden op de manier zoals hij wil. Ieder mens moet gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking en ieder mens moet gevrijwaard zijn van gebrek en honger. Het zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Dat gaat niet alleen over gebeurtenissen in het verleden, dat gaat ook over het debat van vandaag de dag: over Charlie Hebdo, over de Palestijnen en Israël, over IS, Breivik, schuldenproblematiek, criminaliteit en nog veel meer.

Deel deze post