Kiwanis in Academiegebouw Universiteit Utrecht

Kiwanis in Academiegebouw Universiteit Utrecht

Het Domplein in Utrecht is de historische plek waar het voor Utrecht allemaal begon: de bouw van het Romeinse fort Traiectum, de ontwikkeling van de haven en stad Utrecht aan de Rijn, de start van Universiteit Utrecht en zelfs Kiwanis Club Utrecht. Een mooie gelegenheid deed zich voor om dit eens goed te bekijken met een rondleiding door het Academiegebouw en de aula, door Tertius Groenman, voormalig directeur van het Academiegebouw.

De bijeenkomst begon met een borrel bij restaurant Lebowski aan het Domplein. Het Academiegebouw is het hoofdgebouw van de Universiteit van Utrecht, gelegen in de hoek van het Domplein. Het gebouw is een geschenk van de inwoners van Utrecht aan de Universiteit. Het gebouw is opgetrokken in neorenaissance stijl. Ook de beroemde architect Cuypers had een ontwerp gemaakt in neogothische stijl die aansloot bij de kerkelijke gebouwen. Uiteindelijk werd voor het neorenaissance ontwerp gekozen omdat het voornaamste argument was dat de neogotiek wel geschikt was voor kerkelijke gebouwen, maar dat een universiteit beter gebouwd kon worden in de neorenaissancestijl, de stijl van het humanisme die bovendien terugverwees naar de oude Griekse beschaving. Als wraak werd pal naast het nieuwe Academiegebouw het neogotisch toegangspoortje voor de kruisgang van de Dom gebouwd door Cuypers. Onderdeel van het complex is de Kapittelzaal uit de 15de eeuw. In deze zaal werd de Unie van Utrecht gesloten. Tegenwoordig wordt deze gebruikt voor academische plechtigheden zoals buluitreikingen, promoties en oraties en is het een huis voor debat, lezing en conferentie. Jaarlijks trekt het Academiegebouw tussen de honderd- en tweehonderdduizend bezoekers. Bijzonder in de rondleiding waren de verborgen hofjes. Na afloop een goed diner gehad in restaurant Lebowski.

Deel deze post