Vrijheidscollege Yassin Elforkani

Vrijheidscollege Yassin Elforkani

Kiwanis Club Utrecht was bij het Vrijheidscollege van imam Yassin Elforkani in Stadhuis Utrecht op 21 april 2015. Een van de dingen die werd genoteerd is dat Vrijheid verankerd kan worden in de opvoeding van kinderen. Ziehier de foto's:

Deel deze post